Spoločnosť NUMALLIANCE sa neustále prispôsobuje, aby uspokojila a prekonala požiadavky svojich zákazníkov v širokej škále oblastí. Rozmanitosť priemyslu obsluhovaného našimi klientmi v kombinácii s našou flexibilitou nám umožňujú stáť na čele inovácií prostredníctvom okamžitého riešenia prispôsobenia sa neustále sa vyvíjajúcim požiadavkám.

Nižšie uvádzame príklady aplikácií podľa priemyselných odvetví. Každá stránka zobrazuje malý zlomok častí vyrobených našimi zákazníkmi pomocou našich strojov.

Poľnohospodárstvo

Konštrukcia - HVAC

Nábytok

Interiérová dekorácia

Automobilový priemysel

Vzduch a vesmír

Maloobchodné

Domáce spotrebiče