Dodatkowe operacje

Elementy montażowe, częśći z drutu, płaskownika lub rury często wymagają operacji po gięciu, takich jak fazowanie, gwintowanie, wykrawanie, cięcie, obróbka skrawaniem, znakowanie, nacinanie, hydroformowanie, spawanie, kontrola wzmiarów 3D, przenoszenie, przechowywanie itp. NUMALLIANCE opanowuje wszystkie te procesy i może zintegrować je ze swoimi rozwiązaniami.

Poniżej znajduje się niewyczerpująca lista dodatkowych operacji, które możemy zintegrować z naszymi rozwiązaniami.

Operacje na prasie

Opierając się na know-how jednej z naszych firm MIB by Numalliance, NUMALLIANCE jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie wymagania w tej dziedzinie.

Produkujemy prasę zgodnie z Twoimi specyfikacjami. Bazując na 3 typach konstrukcji standardowych (prasy łukowe, kolumnowe lub szczelinowe), możemy w razie potrzeby dostosować parametry techniczne, takie jak tonaż, wymiary lub osadzony osprzęt.

NUMALLIANCE może zaprojektować, zbudować i zainstalować linię produkcyjną w dowolnym miejscu na świecie. W ten sposób linia może składać się z kilku pras hydraulicznych lub elektrycznych, może być wyposażona w linię zasilającą, zespoły do cięcia, tłoczenia, wykrawania, podgrzewania, wtrysku żywicy itp.

Możemy również dostarczyć rozwiązania do szybkiej wymiany narzędzi (SMED), załadunku i rozładunku narzędzi, a także całego wyposażenia podłączonego do pras.

Cold-heading
Part for automotive
Secondary operations by Numalliance

Spęczanie na zimno

Przewód wydechowy, składający się zasadniczo z części rurki, jest zamontowany na konstrukcji samochodu za pomocą licznych wieszaków znajdujących się na całej jego długości. Te wieszaki mogą być z drutu lub z rury.

Wieszaki mocowane są do konstrukcji za pomocą gumowego mocowania antywibracyjnego.

Walcowanie na zimno (technika odkształcania materiału na zimno) umożliwia modyfikację końców części. Urządzenie do kucia na zimno zaproponowane przez NUMALLIANCE umożliwia jednoczesne wykonywanie operacji wygniatania i formowania kołnierza.

Końcówka wieszaka wydechu ma specjalny kształt, który umożliwia mocowanie go do mocowania antywibracyjnego przy zachowaniu pozycji podczas jazdy. Czasami używa się zwykłej podkładki, aby zablokować przesuwanie się mocowania antywibracyjnego.

Jednostki te są dostępne w wersjach hydraulicznych i elektrycznych, mogą być także obsługiwane jako jednostki samodzielne.

Automatyzacja

Automatyzacja łączy wszystkie technologie, aby osiągnąć uproszczenie zadań, redukcję kosztów operatora, wzrost wydajności i poprawę jakości.

Automatyzacja wykorzystuje różne systemy elektroniczne, aby umożliwić rozwój dedykowanego oprogramowania.

Czujniki (analogowe i cyfrowe)

Te systemy elektroniczne to :

  • Programowalne sterowniki logiczne   
  • Magistrala komunikacyjna
  • Systemy wizyjne 2D lub 3D

Istniejące technologie umożliwiają konwersję informacji na sygnały elektryczne, aby zintegrować je z liniami produkcyjnymi, a tym samym stworzyć platformę do dialogu z narzędziami i operatorem.   

Equipements périphériques - Robot automation

Pomiary i kontrola 3D

Podobnie jak maszyny CNC, środki do kontroli pomiarów zostały opracowane w celu dostosowania się do ograniczeń użytkowników, a proces pomiarowy można teraz zintegrować z cyklem produkcyjnym, aby proces produkcji był bardziej responsywny w wykrywaniu niezgodności, a tym samym gwarantował jakość geometryczną produktu.

Obecnie dostępne są cyfrowe kabiny pomiarowe wyposażone w bardzo precyzyjne kamery optyczne, które umożliwiają nie tylko natychmiastową kontrolę jakości, ale także natychmiastową i automatyczną korektę programu.

Komunikacja między urządzeniami pomiarowymi a maszynami upraszcza korekty, a tym samym przyczynia się do lepszej produktywności.

Te urządzenia pomiarowe oparte są na różnych technologiach (statycznej, dynamicznej, przez warstwę laserową…) i umożliwiają zarówno stacjonarne, jak i mobilne zastosowanie.

Cała nasza oferta maszyn umożliwia dialog z tymi wszystkimi urządzeniami pomiarowymi. Importowanie poprawek gięcia za pomocą funkcji „Import” poprawia responsywność i poprawia dokładność.

Inną zaawansowaną funkcją jest tryb „inżynierii odwrotnej”, który automatycznie generuje model 3D i wymagany program części na podstawie skanu 3D modelu prototypowego.